logo_kpdn2016.jpg

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.


Piątek, 29 kwietnia 2016
 

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji


9.15 – 11.00 Sesja I „Udar mózgu - aktualne wyzwania”  
Sesja organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Udaru Mózgu
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski, dr hab. n. med. Grzegorz Kozera

Rozszerzenie wskazań do trombolizy dożylnej w udarze mózgu - aktualny stan wiedzy
Prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski (30 min.)

Trombektomia - jak bezpiecznie kwalifikować i leczyć pacjenta
Dr n. med. Joanna Wojczal (25 min.)

Mikrokrwotoki mózgowe
Dr n. med. Piotr Sobolewski (25 min.)

Udar mózgu u pacjenta z migotaniem przedsionków
Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera (25 min.)


11.00 – 11.30 Przerwa na kawę


11.30 – 13.30 Sesja II „Stwardnienie rozsiane – teraźniejszość i przyszłość”
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek

Aktualne metody leczenia stwardnienia rozsianego
Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak (30 min.)

Wykład naukowy TEVA: Nowe możliwości leczenia stwardnienia rozsianego
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień (30 min.)

Wykład pod patronatem firmy Merck: Odległe efekty terapii stwardnienia rozsianego lekami  I i II linii
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (30 min.)

Immunosupresja w stwardnieniu rozsianym – przeszłość czy teraźniejszość?
Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek (30 min.)


13.30 – 14.30 Przerwa na lunch


14.30 – 16.00 Sesja III „Zaburzenia ruchowe”
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki

Diagnostyka różnicowa zespołów parkinsonowskich
Dr hab. n. med. Monika Rudzińska (30 min.)

Lewodopa czy agoniści dopaminergiczni w leczeniu choroby Parkinsona?
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki (30 min.)

Głęboka stymulacja mózgu (DBS) w chorobie Parkinsona: kwalifikacja i prowadzenie
Dr n. med. Agata Gajos (30 min.)


16.00 – 16.30 Przerwa na kawę


16.30 – 18.00 Sesja IV „Choroby nerwowo-mięśniowe dla lekarza praktyka”
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Zespoły cieśni: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki (30 min.)

Wysokie CK i co dalej?
Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (30 min.)

Stany ostre w neuromiologii
Dr n. med. Andrzej Opuchlik (30 min.)


18.00 Kolacja

 

Sobota, 30 kwietnia 2016

Zakończenie i wyjazd uczestników